Miesiąc: luty 2021

Francuska operacja Harpie w Gujanie Francuskiej przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota. Do poczytania: https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Harpie Po lewej macie statystyki dla podatnika. Czyli ile latali jak dużo akcji zrobili oraz ile to kosztuje. Po środku macie statystyki pogodowe oraz mapę zaangażowania w operacje. Po prawej macie skutki ich działań co zostało zniszczone lub przechwycone oraz o ile spadła […]

Read more

Greenpeace poinformował PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o woli „zakończenia mediacji” w związku ze złożonym w marcu ub.r. pozwem Greenpeace przeciwko PGE GiEK – podała rzeczniczka firmy Sandra Apanasionek. Greenpeace zapowiada, że spór wróci na salę sądową.

Read more

Coraz wyższe koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla stają się wielkim problemem dla polskich ciepłowni. Stąd płynący z branży ciepłowniczej postulat zmiany zasad zatwierdzania taryf na ciepło, która umożliwi uwzględnianie we wnioskach taryfowych bieżących cen uprawnień, czy też postulat zwiększenia poziomu dofinansowania inwestycji związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz pilnego wprowadzenia nowych mechanizmów wsparcia […]

Read more

Według PGE kompleks Turów jest strategiczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Firma zwraca także uwagę, że w trakcie sześcioletnich starań o przedłużenie koncesji odbyła szereg konsultacji z samorządami z Czech i Niemiec, a teraz tworzy wynegocjowane wówczas rozwiązania zabezpieczające m.in. odpływ wody.

Read more

W wieku 79 lat zmarł prof. Wiesław Blaschke – ekspert w dziedzinie ekonomiki górnictwa i gospodarki surowcami mineralnymi, ważna postać okresu transformacji polskich kopalń węgla kamiennego do gospodarki wolnorynkowej, współautor wielu opracowań wykorzystanych w procesach restrukturyzacji górnictwa.

Read more

Należy z satysfakcją odnotować, że zdobywa sobie coraz większe uznanie pogląd, iż transformacja energetyczna, rozumiana jako odchodzenie od dominującej dotąd u nas energetyki węglowej w kierunku docelowego modelu energetyki opartej wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, jest nieunikniona – wskazuje w tekście nadesłanym do redakcji portalu WNP.PL prof. Andrzej Szablewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii […]

Read more