Założenia Polityki Energetyki Państwa do roku 2040 są dla Polskiej Grupy Górniczej niezwykle ważne, bo określają, w jakim zakresie i w jakim czasie będzie używany w Polsce węgiel do produkcji energii elektrycznej – mówi w wywiadzie dla WNP.PL udzielonym podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.