Amerykanie wyhamowali projekty podatku cyfrowego w Polsce, obecnie postulują redukcję podatku od kopalin, by koncerny amerykańskie mogły wreszcie kopać w Polsce. Większość świata nie zdaje sobie sprawy, że Polska ma większe rezerwy miedzi i srebra niż zagłębia mineralne, takie jak Chiny i Kongo.