W październiku wielkość sprzedaży węgla kamiennego z polskich kopalń była o 1,1 mln ton większa od miesięcznej krajowej produkcji tego surowca – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. W dziesiątym miesiącu roku kopalnie wydobyły ok. 4,4 mln ton węgla, a sprzedały ok. 5,5 mln ton.