Tegoroczna Barbórka przebiega w minorowych nastrojach. Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność odwołania tradycyjnych uroczystości barbórkowych. Poza tym sytuacja branży jest wyjątkowo trudna. Strata rodzimego górnictwa po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła przeszło 3,3 mld zł.