Senat chce, by jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie było możliwe także w przypadku węglowodorów, a nie tylko węgla czy siarki – przewidują poprawki jakie w piątek poparł Senat.