Przeciągające się negocjacje rządu ze stroną społeczną na temat planowanego wygaszania kopalń, przez długi czas wpływały na decyzje inwestycyjne zakładów wydobywczych. Pod koniec kwietnia 2021 r. doszło do parafowania porozumienia, które następnie musi uzyskać ratyfikację Komisji Europejskiej. Nowo powstały zarys mapy drogowej z pewnością ułatwi w pewnym zakresie współpracę branży z sektorem finansowym, jednak nie na tyle, na ile przedstawiciele firm okołogórniczych liczyli.