Bumech zawarł umowy przedwstępne na kupno całości udziałów w dwóch spółkach, których łączna wartość sięga niemal 20 mln zł.