Centralny Magazyn Węgla już działa <<< znalezisko
Centralny magazyn węgla przyjmuje już węgiel – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Do magazynu trafiło już 300 tys. ton węgla – podkreślił resort. W październiku 2019 roku na zwałach w całej Polsce zaległo łącznie 13,5 mln ton węgla, a skład ma powstrzymać ewentualne zastoje w pracy w kopalniach spowodowane brakiem miejsca do składowania surowca.

Wyborcza przypomina o wynikach górnictwa, czyli stracie około 0,5 mld złotych oraz imporcie z zagranicy:

(…) W 2018 roku Polska sprowadziła rekordowe 19,3 mln ton tego surowca z zagranicy. W zeszłym roku import węgla był prawdopodobnie nieco mniejszy (według danych Eurostatu od stycznia do listopada do Polski wpłynęło 14,9 mln ton węgla, czyli o 16 proc. mniej niż rok wcześniej), ale nadal mamy do czynienia ze znacznie większymi liczbami niż jeszcze kilka lat wcześniej.

Dla porównania – w 2014 roku wyniósł on 10,4 mln ton, a w 2015 roku – 8,3 mln.

Z informacji opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że górnictwo węgla kamiennego od stycznia do listopada 2019 roku zanotowało stratę wynoszącą ponad 460 mln zł. W analogicznym okresie 2018 roku było to 980 mln zł zysku.

Z innych wiadomości, za WNP:

Zaostrza się sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej (PGG), gdzie związki powołały 27 stycznia sztab protestacyjno-strajkowy ze względu na niekorzystne zdaniem związkowców propozycje zarządu do wysokości nagrody rocznej (czternastki) dla pracowników za rok 2019.

A także z uwagi na brak porozumienia w zakresie wzrostu wynagrodzeń na rok 2020.

Powodem obaw górników jest też niepewna przyszłość Ruchu Pokój kopalni Ruda.

Jak wspomina 'Rzepa’, górnicy grożą wyjściem na ulice i blokadą granic:

(…) Jeśli ich nie podejmie, zamierzają wyjść na ulice i – tak jak za rządów Donalda Tuska – zablokować granice, „uniemożliwiając dziki napływ węgla ze Wschodu zabierającego im pracę, a ich rodzinom środki utrzymania”.

#polska #neuropa #wegiel #energetyka #gospodarka #finanse #gornictwo