Kolejny etap szkoleń organizowanych w ramach kampanii „Stan epidemii – dobre praktyki”, którą Polska Grupa Górnicza (PGG) realizuje we współpracy z TUW PZUW, odbył się w poniedziałek 28 czerwca w Mysłowicach.