Naukowcy i firmy energetyczne z kilku krajów UE wspólnie przeanalizują możliwości przyszłego wykorzystania terenów i infrastruktury wygaszanych elektrowni węglowych. Efektem międzynarodowego projektu badawczego będą rekomendacje służące dobremu zagospodarowaniu tych aktywów.