8 maja 2019 roku do Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpłynęło pismo od członków rady nadzorczej JSW wybranych z ramienia załogi – Roberta Kudelskiego, Arkadiusza Wypycha, Pawła Bieszczada oraz Tadeusza Kubiczka. Pismo dotyczy zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.