Czytaliście o tym?

internetowej Sejmu projekcie węglowej specustawy dotyczą tego, że firmy górnicze, zanim dostaną koncesję na wydobycie węgla kamiennego lub brunatnego, będą musiały uzyskać od ministra środowiska decyzję o „utworzeniu obszaru specjalnego przeznaczenia”. Stroną postępowania będzie tylko i wyłącznie firma, która złoży wniosek w tej sprawie. Samorządy będą miały zaledwie 14 dni na wydanie opinii, ale nie będzie ona wiążąca. Jednocześnie kopalnie zostaną zwolnione z obowiązku uzgodnienia wniosku o wydobycie z lokalnym samorządem.

http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2019/09/24/gminy-gornicze-bez-prawa-glosu/

Przecież jak przejście to miasta będą w dupie bo nic nie będą miały do gadania na temat kopalń. Czyli władza centralna powie – jebniemy sobie kopalnie w centrum Padarewy czy Tauzena i chuj..

#slask #katowice #gornictwo #wegiel