Parlament Europejski przegłosował we wtorek, 18 maja 2021 r. porozumienie ustanawiające Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jego celem jest wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do tzw. „zielonej gospodarki”. Budżet FST opiewa na 17,5 mld euro w latach 2021-2027.