Famur poinformował we wtorek o przekazaniu spółce Polskie Maszyny Group ostatniego z brakujących certyfikatów. Kończy to spór między firmami, w trakcie którego PMG domagało się od Famuru zwrotu 130 mln zł.