20 maja 2019 roku Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Primetech SA wraz ze swoją spółką zależną podpisały umowę sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Famur. Spełnienie wszystkich warunków zawieszających transakcji pozwoliło zakończyć ponad roczny proces sprzedaży.