Efekty tego wsparcia można już zobaczyć. Jastrzębscy strażacy zawodowi zyskali zmodernizowane centrum kierowania, natomiast ochotnicy specjalistyczny sprzęt i ubrania. Ostatnio w Jastrzębiu-Zdroju podczas symbolicznego Dnia Strażaka zaprezentowano rezultaty współpracy Fundacji JSW oraz Straży Pożarnej.