Georgiusa Agricoli, De Re Metallica 1556 rok. Bardzo ważne dzieło, które dało nam wgląd w realia tego czasu.

Poświęcone jest geologii złóż, sposobom wymierzania pól górniczych, kruszenia skał, stosowanym w górnictwie narzędziom i urządzeniom, hutnictwu oraz zawiera opis profesji górników i hutników. Zawiera wiele rycin przedstawiających ówczesne maszyny, sposoby pracy, jak i samych górników i hutników. Przez dwa wieki De Re Metallica określana było jako Biblia górnictwa. W 1912 w Mining Magazine ukazało się angielskie tłumaczenie dzieła w przekładzie Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta USA. W Polsce ukazało się tłumaczenie z języka czeskiego, wydane przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze w 2000 r. nakładem 500 egzemplarzy.

Wiki

#starszezwoje – blog ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gornictwo #technologia #gruparatowaniapoziomu #myrmekochoria