Jan Bondaruk został członkiem grupy doradczo-programującej (Advisory and Programming Group APG) powołanej przez zarząd europejskiego stowarzyszenia SPIRE. Jest to kontraktowe partnerstwo publiczno-prywatne 130 jednostek z nauki i przemysłu z ponad 15 krajów całej Europy mające na celu opracowanie i wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i surowcowej przemysłu procesowego.