Związek Zawodowy Pracowników Dołowych z kopalni KGHM Rudna wystosował pismo do dyrekcji żądając zaprzestania stosowania „metody wstępnego badania trzeźwości”, gdyż „nie spełniają warunków zapobiegania chorobom przenoszonym drogą kropelkową”.