…to 500 mln zł. Związkowcy Polskiej Grupy Górniczej chcą 12-proc. podwyżek od przyszłego roku. Spełnienie tego postulatu kosztowałoby spółkę 500 mln zł. (…) Związkowcy zagrozili, że jeśli do 1 września nie zostaną podjęte rozmowy, to rozpocznie się spór zbiorowy (…)