Umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników (np. urlopy czy odprawy w wysokości 120 tys. zł) i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.