Grupa JSW w I kwartale 2021 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1,998 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.  W tym samym czasie grupa odnotowała 179,2 mln zł straty netto, co w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku oznacza zmniejszenie straty netto  o ponad 14 proc.