Podobnie jak węgiel, zawierające jego resztki odpady pogórnicze mają tendencję do samozagrzewania się. Wzrostowi temperatury zwałowisk towarzyszy wydzielanie gazów pożarowych, dymów i silnie odczuwany fetor. Podstawowy sposób likwidowania tego problemu polega na odcięciu zapożarowanych fragmentów, a następnie pokryciu ich warstwą blokującą dopływ powietrza.