Strona rządowa przedstawiła górnikom pomysł na konsolidację w branży w celu utworzenia podmiotu, który stanie się odbiorcą pomocy publicznej. Mamy komentarz Sebastiana Czogały, wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce.