Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) po raz trzeci przyznała specjalne stypendia najlepszym uczniom szkół o profilu górniczym w regionie. W tym roku stypendia otrzymało 33 uczniów ze szkół w Knurowie, Jastrzębiu–Zdroju, Ornontowicach, Czerwionce-Leszczynach oraz w Pawłowicach.