Prezesem zarządu spółki JSW Innowacje, należącej do Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) został Grzegorz Muszyński, natomiast wiceprezesem Mariusz Wielkopolan.