W Jastrzębskiej Spółce Węglowej liczba członków związków zawodowych przekracza liczbę pracowników. Liczba członków związków zawodowych w JSW SA na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 31 808 osób, co oznacza, że uzwiązkowienie wyniosło 142,8 proc.