W Ruchu Zofiówka 6 maja 2019 roku upamiętniono górników, którzy odeszli na wieczną szychtę. Odsłonięto tablicę poświęconą wszystkim ofiarom wypadków górniczych w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. – To wydarzenie pokazuje, że natura co jakiś czas uczy nas wielkiej pokory, ale też wskazuje na to, że ta praca – praca w sektorze wydobywczym, w branży górniczej – w sposób naturalny woła o szacunek. Woła o właściwe i trafne decyzje, byśmy z wielką atencją podchodzili do tego, co ziemia pozwala nam wydobyć – powiedział Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.