22 maja 2019 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, a redukuje o 15 proc. tzw. podatek miedziowy płacony przez KGHM Polska Miedź.