300 mln zł z osiągniętego w 2020 r. zysku zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy – decydowało w poniedziałek Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź. Na jedną akcję dywidenda wyniesie 1,5 zł. Niemal 1,5 mld zł zostanie przekazane na kapitał zapasowy spółki.