Minister energii ma dość wyprowadzania się wysokoemisyjnego (CO2) przemysłu poza Europę i osłabiania w ten sposób możliwości polskiej gospodarki. Podatek od śladu węglowego dla produkcji i usług spoza Unii ma wyrównać szanse. Rozwiązanie proponowane przez ministra Krzysztofa Tchórzewskiego nie ma mieć jednak cech cła.