Minister Środowiska wszczął na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna postępowanie o wydanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Złoczew. Węgiel ten jest niezbędny do przedłużenia eksploatacji elektrowni Bełchatów.