Młodzi łupacze węgla (tzw. breaker boys) pracujący w jednej z kopalni węgla należących do amerykańskiej Pennsylwania Coal Company. USA, 1910.

Choć dzieci w kopalniach węgla nie pracowały na przodku, przy wydobyciu (fizycznie były na to po prostu za słabe), to praca łupaczy węgla potrafiła być równie wyczerpująca. Składało się na nią ręczne usuwanie zanieczyszczeń z urobku i rozbijanie brył węgla na mniejsze, a następnie sortowanie ich wg wielkości. Wszystko to w trakcie dziesięciogodzinnej zmiany, w tej samej pozycji, w unoszącym się wokół pyle węglowym. Do tego praca bezpośrednio na przenośniku taśmowym niosła ze sobą poważne ryzyko wypadku; okaleczenia, amputacje, zmiażdżenia były wpisane w ryzyko zawodowe.

W roku 1910, w którym wykonano zdjęcie, zatrudnianie breaker boys w kopaniach powoli zaczęło odchodzić w przeszłość. Zaważyły na tym zarówno postęp technologiczny jak i zmiany w amerykańskim prawie pracy. Wszedł w życie zakaz zatrudniania dzieci poniżej dwunastego roku życia, wprowadzono powszechny obowiązek szkolny. Ostatni breaker boys opuścili kopalnie w roku 1920.

Poniżej, w komentarzu, zamieszczam dodatkowe zdjęcie, pokazujące łupaczy węgla już bezpośrednio przy pracy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Breaker_boy

#historia #fotohistoria #historiajednejfotografii #usa #gornictwo