Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Adam Mirek z dniem 1 lipca br. powołał na stanowisko dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku Włodzimierza Madonia.