Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego pozostaje trudna, natomiast Polska Grupa Górnicza konsekwentnie poprawia wyniki i zmniejsza stratę. Zachodzi szansa, że wydobycie w całym 2021 roku będzie wyższe od ubiegłorocznego, które oscylowało wokół 24 mln ton węgla.