W prestiżowym rankingu World’s TOP 2% Scientists w gronie niemal 160 tys. badaczy z całego świata znalazło się dwoje pracowników Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) – profesor Adam Smoliński oraz profesor Natalia Howaniec.