Niewielu o tym wie, ale na Śląsku działa Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego Silesia, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nadzorowana przez ministra energii, która pomaga wyjść na prostą firmom działającym w górnictwie, metalurgii, przemyśle kolejowym, koksowniczym i energetyce. Zarządzają nią dwie kobiety: Jadwiga Dyktus i Monika Domańska. – Konsekwentnie budujemy grupę przemysłową, wprowadzając przejęte firmy na ścieżkę trwałej rentowności i rozwoju – mówią w wywiadzie dla WNP.PL. I, co ważne, robią to nie bez sukcesów.