Nie ma zysków ale są podwyżki. Socjalizm taki piękny.

Porozumienie przewiduje wypłatę jednorazowej rekompensaty finansowej za przepracowane od września do grudnia soboty i niedziele – 1,5 tys. zł dla pracowników dołowych i odpowiednio mniej w przypadku pozostałych pracowników oraz wzrost średniego wynagrodzenia w spółce do 8200 zł wobec 7829 zł obecnie.
#gornictwo #neuropa #polska