Mając na uwadze pandemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ Solidarność zdecydował o symbolicznym charakterze XXX Pielgrzymki Górników na Jasną Górę. Przejmującą ciszę, jaka panowała w niemal pustej Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, na pewno zapamiętają obecni na miejscu członkowie skromnej delegacji środowiska górniczego, a także ci, którzy śledzili nabożeństwo za pośrednictwem internetu.