NIK złożyła wniosek do Ministra Aktywów Państwowych o dokonanie i udokumentowanie pogłębionej analizy optymalnego modelu zaopatrzenia polskich producentów energii elektrycznej w węgiel kamienny. Zdaniem Izby, obecna sytuacja stwarza ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej…