Wydobywanie średnio niemal 9 mln ton węgla rocznie, uruchomienie nowych zasobów węgla koksowego i zwiększenie do 30 proc. przychodów spoza core businessu to elementy nowej strategii Bogdanki.