Ustalenia Komisji Węglowej, która przez ostatnie lata pracowała nad kalendarzem odchodzenia Czech od węgla i która zaleciła zaprzestanie wykorzystywania go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej do 2038 r. czeski rząd przyjął w poniedziałek tylko jako rekomendację.