Prezes PGE Wojciech Dąbrowski liczy na utworzenie nowego, krajowego funduszu dla energetyki, zasilanego ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jak zaznaczył, z funduszu tego powinny być finansowane inwestycje w odnawialne źródła energii. Z kolei Piotr Woźny, prezes ZE PAK stwierdził, że można by rozważyć objęcie pracowników górnictwa węgla brunatnego takimi samymi uprawnieniami emerytalnymi jak górników węgla kamiennego