PGE Polska Grupa Energetyczna udostępniła w niedzielę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dot. kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów, która została wydana w styczniu 2020 r. po zakończeniu konsultacji transgranicznych z Czechami i Niemcami.