Polska Grupa Górnicza informuje, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia z zachowaniem 6-miesięcznego okresu za skuteczne. Oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania 2-letniego okresu wypowiedzenia.