Polska Grupa Górnicza (PGG) we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) rozpoczyna edukacyjno-informacyjną kampanię „Stan epidemii – dobre praktyki”. Pierwsze szkolenia rozpoczną się w połowie czerwca.