Bezpieczeństwo pracy górników jest najważniejsze i czasem trzeba wykluczyć z eksploatacji dany obszar, gdzie mamy do czynienia z nadkoncentracją zagrożeń. Mając to na uwadze, pozostaje pytanie, gdzie i jakie rezerwy tkwią jeszcze w kopalniach ulokowanych na Górnym Śląsku.