Urząd Dozoru Technicznego chce uczestniczyć w inspekcjach, certyfikacjach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Ten trend jest coraz silniejszy w Europie – zapowiada w rozmowie z WNP.PL dr inż. Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego.