Jest wstępne porozumienie między Polską a Czechami w sprawie kopalni Turów. Według wstępnych ustaleń, Czechy miałyby wycofać swoją skargę z unijnego sądu, ale Polskę będzie to słono kosztowało. Na początek ponad 200 mln zł. Ale to nie koniec kosztów.